Domácí úkoly

Přírodopis

Výchova ke zdraví

Výchova k občanství

Hudební výchova