Aktuality

Herbář

  • 30 položek (max. 10 mohou být listnaté stromy či keře, zbytek dužnaté rostliny)
  • každá položka bude přilepena tenkými proužky průhledné izolepy na samostatném papíře A4
  • v pravém dolním rohu bude u každé rostliny nalepený předpřipravený štítek s názvem, čeledí, místem a datem sběru
  • každá stránka s nalepenou rostlinou bude vložena do eurofolie, z nichž bude poté vytvořeno ,,portfolio" k odevzdání
  • všechny rostliny (kromě cibulovin, stromů a keřů a rostlin se silnými kořeny) budou usušené i s kořeny
  • pokud rostlina nemá kořen, je třeba jej dokreslit obyčejnou tužkou (týká se rostlin, jejichž kořeny nelze vylisovat)
  • rostliny v herbáři nebudou plesnivé či shnilé
  • známka z herbáře je 1/3 celkové známky na vysvědčení (váha jako cca 5 testů z přírodopisu)
  • hodnocena bude správnost určení rostlin, kvalita usušení, vylisování a nalepení rostlin a splnění zadaných kritérií (počet položek, termín odevzdání, a další výše uvedená kritéria)
  • termín odevzdání - do 8. 6. 2018

Štítky na herbář